Elektrode lassen

Elektrode lassen, ook wel bekend als booglassen, wordt er gelast met een beklede elektrode. Dit proces verschilt van andere processen omdat er geen gebruik gemaakt wordt van beschermgas. Bij dit proces wordt er een boog getrokken tussen het werkstuk en elektrode. Deze boog zorgt voor de warmte die nodig is om de elektrode en het werkstuk te laten smelten. Deze techniek wordt meestal gebruikt voor kleine lasstukjes omdat de elektrode afsmelt. Je kan alle materialen met elkaar verbinden behalve aluminium door deze techniek.